Schepenhuys Oedelem

Sint-Joris-ten-Distel

Naast Beernem behoren ook de deelgemeenten Oedelem en SInt-Joris-ten-Distel tot het werkterrein.


BEERNEM


Gemeentehuis

Een vereniging voor lokale geschiedenis

De leden van de heemkundige kring Bos & Beverveld houden zich bezig met het bestuderen van alles wat waardevol is op het gebied van lokale gebeurtenissen door de eeuwen heen en proberen zoveel mogelijk materiaal te archiveren. Jaarlijks wordt een zeer verzorgd jaarboek uitgegeven.

NevenwerkingenHet lokaal is momenteel voorzien in het domein Kleuterweelde in de Sint-Andreaslaan.


Dit zou slechts tijdelijk zijn, want wellicht verhuizen we ooit naar de Sint-Moeder-Godskerke.


De heemkundige kring kan bereikt worden door een mail te sturen naar info@bosenbeverveld.be.


Eventueel kan men een mail sturen naar de webmaster : reginald.braet@gmail.com


Mogelijkheid wordt geboden om ter plaatse te komen op dinsdagnamiddagen vanaf 14 uur.

DoelstellingBevorderen en beoefenen van de heemkunde in al       haar facetten en het aanmoedigen, helpen uitgeven en verspreiden van studies over de drie deelgemeenten.


Het bestuur staat klaar om bezoekers bij te staan in hun zoektochten naar de geschiedenis van één van de deelgemeenten of het bijstaan bij opzoekingen van stambomen.


Het uitgeven van een jaarboek over onderwerpen die met heemkunde te maken hebben.


Het verzamelen van documenten, foto's, films en ander archiefmateriaal


Deelnemen aan Open Monumentendag en andere tentoonstellingen.


Aanleggen van een beeldbank.