1967

Landschapsontwikkeling te Sijsele

Wintein W.

0


Griffier Roelandts en het Beverhoutsveld

Zutterman Henri

43

1967

Camiel-Hector Marichal

Van Severen A

51


Spermalie - Sprokkelingen

Denorme C

55


100 jaar geleden : Feestelijke ontvangst van Arrondissementscommissaris te Oedelem

Matthys Edelhart

63


Tweehonderd Beernemse straatnamen 2de reeks

Ryserhove Alfons

65


Een klein landbouwbedrijf te Oedelem-Oostveld in de 18de eeuw

De Smet Jos

89


Enkele aantekeningen nopens bekende Pastoors van Oedelem in de 17de en 18de eeuw

Raes J

95


De heren van Praat te Oedelem

Verhoufstraete A

101


De kerk van Oedelem in de 17de eeuw

Verstraete D

115


De Armendis te Beernem

Ryserhove Alfons

125


Verslagen en mededelingen

Vanhove H

143

JAARGANG

TITEL

AUTEUR

BL

1966

Het landelijk museum van 'Bos en Beverveld'

Van Hove Herman

11


De bewoning van Sijsele in 1668

 

Verstraete Daniël

15


De militielotingen in het eerste kanton (Brugge)

Matthys Edelhart

21


Schets en geschiedenis van de toneelgilde "Kunst Adelt"

Van Severen Antoon

25


De voorhistorische vondsten in de streek

Streuve Richard

43


Kort overzicht van het leenroerig Oedelem

Verhoustraete Arthur

45


Het tiende-penningkohier van Oedelem 1559

Ryserhove Alfons

53


De familie Govaert te Oedelem

Raes Jozef

71


Karel-Martinus Pavot, pastoor te Sijsele 1760-1799

Denorme C.

77


De grote restauratie van de Oedelemse kerk in 1836

De Graeve Michel

87


De armenzorg te Oedelem in de 16de eeuw

Philips Greta

99


De geschiedenis van het onderwijs te Oedelem

Fonteyne Germain

105


De baluw en de griffiers Roelandts van Oedelem

Verhoustraete Arthur

119


De geestelijkheid van Beernem

Ryserhove Alfons

121


Vijftig Beernemse plaatsnamen

Ryserhove Alfons

137


Geschiedenis van het Beverhoutsveld

Lombaert Jozef

149

1968

Het oude Praatse in 1630

Verstraete D

9


De steenweg van Brugge op Oedelem

De Smet Jos

15


Het meisjesgesticht te Beernem 1853-1926

Van Severen A

23


Verklaring der plaatsnamen van Oedelem-Sijsele een eeuw geleden

Van Hulle J

35


Het wel en wee van Oedelems muziekharmonie

Matthys Edelhart

37


Het zilveren schaaltje of blaadje van abdis Eugenia Acket

Denorme C

45


De familie De Langhe van Oedelem-Oostveld

Zutterman Henri

49


Ivo Strobbe, een Beernems jeugdschrijver 1857-1923

Vlamynck J

59


De familie Van den Bon

Denorme C

65


Zilverdiefstal in de kerk van Beernem

Matthys Edelhart

75


Honderdzestig Beernemse plaatsnamen - derde reeks

Ryserhove Alfons

77


De sprookjescyclus van Richard Duytschaever

Stalpaert Hervé - Daras Hervé

103


Wat is eigenlijk heemkunde?

Daras Hervé

131


Brugse poorters uit ons gewest

Ryserhove Alfons

137


Vondst van een aarden strijkijzer

Streuve Richard

157


Veslagen en mededelingen

Vanhove H

159

1969

Sociale onlusten te Beernem gedurende de 19de eeuw

Van Severen A

9


Boedersveld en Boertselaere

Verstraete Daniël

19


De bevolking van de Heerlijkheid ten Berghe te Sint-Joris-ten-Distel

De Smet Jos

21


Nog de etymologie of woordafleiding van de plaatsnamen Oedelem door J. Claerhout

Fonteyne G

23


De familie Van den Bon

Denorme C

27


Een bewogen huwelijkshistorie op het platteland op het einde van de 18de eeuw

Raes J

41


Een Romeinse waterput gevonden te Oedelem

Goeminne Herman

47


Enkele oude hofsteden te Oedelem in 1740

Raes j

55


In ons Heemmuseum

Streuve R

59


Uit het dagboek van een dorpsveldwachter

Daras Hervé

63


Honderddertig Beernemse plaatsnamen

Rysserhove Alfons

91


De Oedelemse Dame van Beveren en de Schamele Weze te Vlissegem

Matthys Edelhart

113


De dorpsmolen te Sijsele


116


Jaarwerking


117

1971

De markt te Oedelem meer dan honderd jaar oud

Zutterman Henri

7


De familie Van den Bon (3de deel)

Denorme C

31


Het wel en wee van de Oedelemse Muziekharmonie

Matthys Edelhart

45


Beernem en Oedelem hielpen oorlogsslachtoffers in 1870

Matthys Edelhart

51


De Gemeenteschool te Beernem

Vlamynck J

53


De heren van Praat te Oedelem

Raes Joseph

69


Pieter Maenhout, schaapboer en burgemeester te Oedelem 1668-1738

Roose Firmin

75


De manslag op ja marisael (Oedelem 1697)

Roose Firmin

103


Beernem mist een primeur

Vlamynck

111


Aanleg van de Hoornstraat te Beernem in 1876

Devos Albin

113


Op en rond het 'Eeckhof' te Beernem

Strobbe Hilaire

119


Franciscus Werrebrouck en de heide van het Bulskampveld

Van Severen Antoon

125


Een proeve van Sociologisch onderzoek in de sprookjescyclus van Richard Duytscha

Daras Hervé

139


Het hof van den Wijngaarde en omgeving te Oedelem

Verstraete Daniel

161


De tienden te Ursel

Moelaert R E

167


Beverhoutsroute : 60 km


173


Het Beertje van Beernem

Vlamynck J

179


De Dief en de veldwachter te Oedelem

Matthys Edelhart

182


Ontstaan en inhoud van het Brugs brouwerijmuseum

Maes André

183

1972

Bulskampveld en Lippensgoed

Ryserhove Alfons

7


De kindersterfte in enkele plattelandsdorpen rond Brugge

Spanhove L

11


Wat de kerkvenster te Oedelem ons leren

Raes J

19


Een toneelschool te Beernem

Van Severen A

23


De familie Van den Bon (4de deel)

Denorme C

29


Kantwerkscholen te Beernem

Vlamynck J

37


Waterverontreiniging te Beernem in 1889

Vlamynck J

40


Het wel en wee van Oedelem muziekharmonie III

Matthys Edelhart

41


Vierhonderd plaatsnamen te Beernem

Ryserhove Alfons

45


De bewoning rond de marktplaats te Oedelem

Zutterman Henri

105


Camiel Hudders, de eerste honderdjarige te Beernem

Claeys A

113


Oedelemse dorpsfiguur : Kamiel Cloet eenzaat en kloefkapper

Matthys Edelhart

119


Heemkundige wandelingen te Oedelem

Zutterman Henri

127


Een klein maar leidinggevend volk

Daras Hervé

153


Jaarwerking

Verdonck R

156

1973

De Hof ten Hille op Sijsele

Verstraete D

7


De Heerlijkheid Wulfsberghe

Raes J

16


Beroepen uit het verleden, de 'eurdemaker'

Slos Etienne

19


Het eeuwfeest van de Zusters van Maria te Sint-Joris

Vlamynck J

24


Heemkundige wandelingen te Oedelem (2)

Zutterman Henri

28


De familie Van den Bon (5)

Denorme C

54


Een heemkundige wandeling door de oostkant van Beernem

Strobbe Hilaire

73


Upschote te Oedelem

Raes J

79


De broederschap van de H. Hubertus te Beernem

Vlamynck J

81


Een bergtocht te Oedelem

Zutterman Henri

89


Weerspreuken uit het Beernemse

Strobbe Hilaire

94


Wat de kerkvensters van Oedelem ons leren. Het goed Ten Torre te Oedelem

Raes J

97


Jacques Joseph Haus en het kasteel Meerberg te Beernem

Van Severen A

101


De jongens bij de jongens of...Onderwijsperikelen van vroeger

Zutterman Henri

111


De Beverhoutsroute

Vlamynck J

117


Enorme bijval voor de eerste Beverhoutsfeesten te Oedelem

Zutterman Henri

127


Kroniek : Oedelem in oude prentkaarten

Zutterman Henri

134


Kroniek : De familie Omillie kwam bijeen te Beernem

Vlamynck J

137


Kroniek : De familie George blies verzameling te Beernem

Vlamynck J

138


Kroniek : Beernem in oude prentkaarten

Vlamynck J

139


Kroniek : Zo was Beernem

Vlamynck J

140


Kroniek : Berenfeesten te Beernem

Vlamynck J

140


Kroniek : Museum voor volkskunde te Brugge

Vlamynck J

141


Jaarwerking

Verdonck R

144

1974-1975

In memoriam Z.E.H. Jozef-Antoine Raes

Ryserhove Alfons

7


De wagenmaker

Slos Etienne

8


Heemkundige wandelingen te Oedlem (3)

Zutterman Henri

15


Godsdienstige genootschappen te Beernem in de 18de en 19de eeuw

Vlamynck J

47


Bezittingen van de Potterie te Oedelem

Verstraete D

57


Lattenklieverij te Beernem

Landuyt Jacky

63


Driehonderd Beernems plaatsnamen (6de reeks)

Ryserhove Alfons

68


Herinneringen van 23 juni 1974. Eerste Beverhoutsfeesten

Zutterman Henri

115


In de Dorpsstraat te Beernem sluit een 145 jaar oude winkel

Roets Clara

135


Uit de Eerste Wereldoorlog. Gevaarlijk klokkengelui te Beernem

Vlamynck J

137


Kroniek : De Dobbel-Beker, familiekrant van de Dobbelares

Zutterman Henri

138


Kroniek : De familie Bleyaert vierde feest te Sijsele

Vlamynck J

139


Kroniek : Historische namen voor Oedelemse Hoeven

Vlamynck J

139


Kroniek : De Strobbestam kwam bijeeen te Beernem

Vlamynck J

140


Kroniek : Sijsele in oude prenkaarten

Vlamynck J

141


Kroniek : Wandelen in Bulskampveld

Vlamynck J

142


Kroniek : Een bestendig landbouwmuseum te Sijsele

Vlamynck J

143


Jaarwerking 1974-1975

Verdonck R

143

1976

Het Goed van de Biest te Oedelem

Verstraete Daniel

7


Heemschut-aktie voor het kleine monument Veldkapellen te Beernem

Vlamynck J

11


Heemkundige wandelingen te Oedelem

Zutterman Henri

17


Het edelsmeedwerk uit de kerk van Sijsele

Denorme C

51


Een wandeling door de Dorps- en Bloemendalestraat te Beernem

Roets Clara

54


De Klompenmaker

Slos Etienne

71


Hoe geen poot een poot werd...En het slagersbedrijf

Daras Hervé

75


Nog Beernemse plaatsnamen

Ryserhove Alfons

78


Statistiek en sprookjes of nog eens Richard Duytschaever

Martin W

106


Kuipen maken te Beernem

Landuyt Jacky

122


De familie Van den Bon

Denorme C

127


Beernemnaars in Argentinië

Vlamynck J

132


De Louisabrug te Beernem

Slos Etienne

138


Kroniek : Derde Berenfeesten


140


De Zanberghoeve te Oedelem


140


Kroniek : Bedreigde knotwilgen


141


Kroniek : B.J.N. (Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie) te Beernem


141


Kroniek : Oud Knesselare


142


Jaarwerking

Verdonck R

143

1977

Heemschut-actie voor het kleine monument

Vlamynck J

7


Zeldoncktocht

Zutterman Henri

17


Het monster van Beernem

Vandepitte Germain

24


De balpijp

Slos Etienne

42


Uit het archief van drukker Vandermoere (Oedelem-Dorp)

Daras Hervé

46


Schoolherinneringen

Roets Clara

59


Historische speurtocht doorheen de streek van Beernem (1973)

Ryserhove Alfons

77


De geboorte van een vondeling te Oedelem

Zutterman Henri

105


Een zonderling Beernems duivenverhaal

Landuyt Jacky

108


Boomkwekerijen te Beernem

Vlamynck J

110


De stoomcaroussel van Johannes Dobbelaere

Zutterman Henri

116


De openbare verlichting te Beernem

Slos Etienne

119


De Sint-Amandusparochie Beernem jubileert 1902-1977

Vlamynck J

121


De remedies van 'Bonne-Maman Raes'

Zutterman Henri

132


De algemene bevolkingsstatistiek uit 1846

Ryserhove Alfons

140


Het winkeltje van Mietje de Witte

Slos Etienne

145


Kroniek

Vlamynck J

147


Jaarwerking

Verdonck R

151

1978

Sint-Joris

Ryserhove Alfons

7


De strodekker

Slos Etienne

92


De Gevaerts te Beernem

Vlamynck J

98


Volkssagen, volksdevotie en volksgeneeskunde uit Oedelem

Daras Hervé

110


Over oude vooizekes en grappige aftelrijmen uit onze kinderjaren

Roets Clara

121


Een vader had negen zonen

Van Ryckegem

137


Beernems politiereglement anno 1828

Slos Etienne

139


Veldkapellen te Oedelem

Vanhove H

146


1878-1978 : een eeuw bibliotheekwerking te Beernem

Vlamynck J

153


De 'Loeders' te Beernem

Strobbe Hilaire

164


Kroniek : Oedelem herstelt veldkapellen

Vlamynck J

165


Kroniek : Kapelletjes te Beernem

Vlamynck J

165


Vijfde Berenfeesten te Beernem

Vlamynck J

165


Kroniek : Jaar van het Dorp

Vlamynck J

166


Kroniek : Hoevezoektocht

Vlamynck J

167


Kroniek : Sagenonderzoek

Vlamynck J

167


In memoriam Gaston Coeckelberghs

Vlamynck J

167


Kroniek : Hoevebenamingen

Vlamynck J

168

1979

Spermalie in de 16de eeuw

Verstraete Daniel

7


De zusters van OLV van 7 Weeën te Beernem

Vlamynck J

18


Alida Plasschaert en haar goed koekebrood

Daras Hervé

39


Kaart uit Petrus Koerius, habes hic novam...1607


41


De halfzotmolen te Beernem

Vlamynck J

502


De parochiekerk van Oostveld door zuster Gerarda

Goegebeur L. M.

58


Toen er nog vlas gezaaid werd te Beernem en omstreken

Strobbe Hilaire

73


Kaart uit F. De Wit, comtatus Flrandriae tabula 1670


77


Het beroepsleven te Beernem rond 1850

Slos Etienne

81


Goed ter Lare-ter-Walle-De Walschen

Strobbe Hilaiere

86


Gebeurtenissen te Sijsele in 1579

Denorme C

106


Hofbouwkunde en bijenteelt te Beernem

Landuyt Jacky

110


Veranderingen en vroegere geplogenheden in en rond het kerkgebeuren

Roets Clara

112


Kaart uit J. de Ferraris (1770-1777)


113


Uit oude oorkonden over tienden te Ursel

Moelaert R-E

129


Klokgelui te Beernem

Slos Etienne

134


Sprokkelingen uit Sint-Joris

Wilfried Lauwers

138


Historiek van Depot Sijsele

De Lombaert Jozef

140


Kroniek : De familie Slos vierde feest

Vlamynck J

144


Kroniek : Infobeurs te Oedelem

Vlamynck J

144


Kroniek De sprookjes van RIchard Duytschaever

Vlamynck J

144


Kroniek : Kijkuit

Vlamynck J

145


Kroniek : Geschiedenis van Beernem

Vlamynck J

145


Kroniek : In memoriam Hilaire Strobbe

Vlamynck J

145


Jaarwerking

Verdonck R

146

1980

Herbergen te Beernem

Vlamynck J

7


Kerkdiefstal te Beernem in 1728

Ryserhove Alfons

24


De akkers van Oedelem

Verstraete Daniel

34


Nog enige Beernemse plaatsnamen (achtste reeks)

Ryserhove Alfons

42


Namen van de dreven, bossen en landerijen van het Lippensgoed te Beernem 1978


57


De klok een draaiken terug

Roets Clara

73


Handschriftelijke kaart over het delven van de vaart (1615)


77


140 jaar muziekgeschiedenis te Oedelem 1939-1979

Zutterman Henri

87


Het kwartier Sergeant Baron Gilles de Pélichy te Sijsele

Lombaert Jozef

107


De Depré-molen aan de Dorpsstraat te Beernem

Vlamynck J

111


Kaart van Beernem, Wegennet in 1979 (F. Muylaert)


113


Oedelemse volksverhalen

Daras Hervé

121


De timmerman van weleer

Slos Etienne

133


De spoorlijn Aalter-Brugge-Oostende teoretisch bekeken in 1839

Zutterman Etienne

143


Kroniek : Zesde Berenfeesten te Beernem

Vlamynck J

150


Kroniek : De Van Haecke-stam kwam bijeen te Beernem

Vlamynck J

151


Kroniek : Inzegening van nieuwe veldkapel te Oedlem

Vlamynck J

151


Kroniek : Nieuwe straatnamen te Beernem

Vlamynck J

152


Kroniek : De slag om Moerbrugge

Vlamynck J

152


Kroniek : Over Camiel-Hector Marichal

Vlamynck J

153


Kroniek : Kultuurgids

Vlamynck J

153

1981

Het goed te Hommelbroek

Verstraete Daniel

7


Kaart : Het Beverhoutsveld te Oedelem


8


Laat Middeleeuwse tegelbakkerij te Oedlem

Vandermoere Nele

9


Het Landboek van Beernem

Ryserhove Alfons

30


Laanroerig overzicht van Beernem

Ryserhove Alfons

37


Het Beverhoutsveld - bijlagen

Ryserhove Alfons

71


Seizoensarbeiders van Oedelem in Frankrijk

Daras Hervé

73


Fragment van een kaart uit de 17de eeuw


89


De Molen aan de Molenweg te Beernem

Vlamynck

101


De dorpskom van Sint-Joris-ten-Distel volgens een militaire kaart uit 1928


104


Het dorpscentrum van Oedelem in 1803

Verstraete Daniel

108


Keramische nijverheid te Oedelem vele eeuwen oud

Zutterman Henri

110


De Beernemse dorpskern rond 1830 (2de deel)

Slos Etienne

118


De dorpskern van Beernem volgens een militaire kaart uit 1928


120


De Tiende van Beernem en Ter Walle

Ryserhove Alfons

123


De Beernemse dorpskern vanaf 1850

Slos Etienne

130


Linkerbovenhoek van de kaart van Oudburg (1643)


141


De Oedelemse Steenbakkerij

Slos Etienne

148

1982

De Slag op het Beverhoutsveld 3 mei 1382

Ryserhove Alfons

7


Kaart van het Beverhoutsveld, volgens kadastrale plans van PC Popp (1831)


24


Het Beverhoutsveld

Ryserhove Alfons

29


Kaart : Het dorp van St. Joris-ten-Distel door PC Popp in 1843


72


De dorpskern van Oedelem volgens militaire kaart uit 1928


88


De Katholiek Burgersgilde van Beernem

Vlamynck J

102


De capelaen van Oedelem

Verdonck Jan

128


De Audenaerdemolen te Beernem

Vlamynck J

134


De dorpskern van Oedelem (1931) volgens de kaart PC Popp


136


Het voetbal te Beernem

Landuyt Jacky

140


Kroniek : Zevende Berenfeesten te Beernem

Vlamynck J

147


Provinciaal landbouwmuseum te Beernem

Vlamynck J

147


Kroniek : De Mariakapel op het eiland te Sint-Joris

Vlamynck J

148


Kroniek : Orgelrecital in Sint-Joris

Vlamynck J

149


Kroniek : Ruildienst

Vlamynck J

149


Kroniek : Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen

Vlamynck J

149


Jaarwerking

Verdonck Rik

150

1983

De lijsttermolen van Beernem

Vlamynck J

7


Prehistorie te Oedelem

Vandermoere Nele

22


De Beernemse dorpskern rond 1830 (3de deel)

Slos Etienne

32


Oedelem van toen - Schepencollege 1968-1891

Zutterman Henri

41


Kastelen te Beernem

Muylaert Freddy

57


Neolitische bijl gevonden te Oedelem

Vandermoere Nele

68


Beernem-Staet ofte Denombrement van 1748

Vlamynck J

71


Slabbaert

Ryserhove Alfons

80


Beernem in het jaar 1910 - Een tijdsdocument

Crappé Robert

83


In de omgeving van de Zomerstraat

Verstraete Daniel

89


75 jaar militaire dienstplicht in België 1909-1984

De Lombaert Jozef

95


Uit oude bladen

Ryserhove Alfons

102


Kroniek : Medewerkers schrijven

Vlamynck J

125


Kroniek : Functies in de Heemkundige Kring Bos en Beverveld

Vlamynck J

125


Kroniek : Afscheid van Pastoor De Visschere

Vlamynck J

125


Kroniek : Heemschut

Vlamynck J

126


Kroniek : In het provinciaal domein Bulskampveld te Beernem

Vlamynck J

127

1984

Zangtraditie te Oedelem

Gelber L

9


De Walmolen te Beernem

Vlamynck J

63


Oude archeologische vondsten te Oedelem

Vandermoere Nele

71


De Beernemse dorpskern 1850 (vierde en laatste deel)

Slos Etienne

77


Het Maandagse

Verstraete Daniel

86


Historische verkenning door Knesselare

Ryserhove Alfons

90


Het klein Sint-Jansgoed te Oedelem

Crappé R

138

1985

Historische speurtocht door Sint-Joris

Lauwers Wilfried

9


De volskstelling van 1814 te Beernem

Vlamynck J

68


De dorpskern van Oedelem en zijn bewoners omstreeks 1920-1930

Crappé Robert

81


Constant Vansteenkiste in Beernem (1905-1908)

Merlevede Daniel

95


Heks uit Sint-Joris verbrand in 1468

Ryserhove Alfons

112


Hertsberghe

Vlamynkc J

114


Messagediensten tussen Tielt en Aalter en tussen Tielt en Bloemendale (Beernem)

Van Wontergheem Etienne

126


Jaarwerking

Vlamynck J

134

1986

Baldadige politie te Oedelem in de 17de en 18de eeuw

Verstraete Daniel

9


De kerk, klokken en oorlogsslachtoffers

Slos Etienne

17


De dorpskom te Oedelem en zijn bewoners omstreeks 1920-1930

Crappé Robert

23


Oedelem in de tijd van Napoleon - Deel I

Zutterman Henri

50


Onderpastoorslied uit 1873

Ryserhove Alfons

73


Studie van de rekeningen van de Kerkfabriek sint-Lambertus te Oedelem (1836-1982)

Tramaseur Guido

75

1987

De Geuzenberoerten ten oosten van Brugge

Ryserhove Alfons

9


De H. Hartfeesten te Sint-Joris in 1937

Lauwers Wilfried

35


De Govaerts : 300 jaar lang leidende figuren te Oedelem

Zutterman Henri

42


Kuierend door de Sint-Amanduskerk van Beernem

Vlamynck J

62


Verslag over de plundering der magazijnen in het plaatselijk comité van Beernem

Devriese R

70


Historiek van de KWB Sint-Joris

Lauwers Wilfried

73


Een politiereglement uit de vorige eeuw te Oedelem

Crappé Robert

76


Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

De Ketelaere Jérome

85


Frederick de Bleecker 'De laatste Suisse" van Sint-Joris

Lauwers Wilfried

88


Oedelem in de ban voor en na Napoleon

Zutterman Henri

91


Oedelem van toen : Op het Hoekske stonden ooit elf herbergen

Zutterman Henri

97


Karel Roets, een verdienstelijk Beernemnaar

Roets Eugeen

114


Een vooroorlogse Oedelemse zaterdagachternoen

Matthys Edelhart

124


We schreven 1815

Vlamynck J

129


Jaarwerking


132

1988

Rond de Oude Paterij te Beernem

Ryserhove Alfons

9


1839-1989 : 150 jaar 'Instrumentael Miuziekkorps' te Oedelem

Zutterman Henri

35


Francis Van Zeveren en de Bargen

Lauwers Wilfried

78


Herbergen te Beernem (2)

Vlamynck J

85


Een huisje te Beernem, nog niet zo lang geleden

Brandt Cyriel

92


Gronden van Engelendale in de 18de eeuw

Verstraete Daniel

95


Een miskende figuur uit de Vlaamse Beweging: Camiel-Hector Marichal

Van Severen A

100


Drie veldkapellen te Oedelem

Zutterman Henri

108


De gebroeders Lemahieu te Beernem en St. Joris

Lauwers Wilfried

116


Patroonheiligen van de parochies van het Bisdom Brugge (1)

Vlamynck J

129


Het eiland

Slos Etienne

133


Begrafenis in de 'Walen'

Brandt Cyriel

140


Maaltijd van het Gilde van St. Elooi te Ursel in 1550

Ryserhove Alfons

142


Verkiezingsmanifesten te Beernem in 1888

Brandt Cyriel

145


Herinneringen aan de bevrijding

Zutterman Henri

150


Jaarwerking


151

1989

Statuten Heemkundige Kring 'Bos en Beverveld'


8


Oorlog 1940-1945 in de streek van Beernem

Matthys Edelhart

11


Bezoek aan Maldegem

Verstraete Daniel

56


Uit oude documenten

Vlamynck J

77


Kerkelijk leven te Oedelem in 1505

Verstraete Daniel

79


De oorlog 1914-1918 te Knesselare

Ryserhove Alfons

81


Oedelem voor 300 jaar

Verstraete Daniel

105


In Memorium : Ridder Hubert van Outryve d'Ydewalle

Vermeire Albert

111


Herbergen te Beernem (3)

Vlamynck J

116


De oorlog 1940-1945 te Knesselare

Ryserhove Alfons

119


Kerkbouw te Oedelem in 1663

Verstraete Daniel

154


Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

159

1990

Vijftig jaar geleden werden wij door de Duitsers bezet

Ryserhove Alfons

9


Het knesselaarse te Oedelem

Ryserhove Alfons

18


Het notitieboekje van de Dismeester te Beernem over 1782-1783

Ryserhove Alfons

65


Hertsberge vroeger en nu (1970)

Haelewyn Roger

82


De kerk van Oedelem begin 17de eeuw

Verstraete Daniel

96


In memoriam Achiel Dedecker

Slos Etienne

99


Mijmeringen van toen: Oedelemse jeugdherinneringen

Matthys Edelhart

103


Uit oude weekbladen

Matthys Edelhart

112


Onder grote toeloop van volk: Plechtige inhuldiging van René Claeys

Weekblad De Ster

114


Plaatsnamen te Sint-Joris (1)

Ryserhove Alfons

121


Beverhoutsveld-Verdeling in der minne, 1896 verslag

Kervyn Albert

126


Franse aanval op Knesselare in 1659

Verstraete Daniel

142


De herberg 'de groene Ridder' te Beernem

Roets E

150


Pastoorswedde te Oedelem in 1775

Verstraete Daniel

159


Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

159

1991

Oorlog 1944 te Moerbrugge, op het Beverhoutsveld en op de Gevaerts

Ryserhove Alfons

8


In Memoriam : Eerw. Pater Vlamynck Joris

Slos Etienne

69


In Memoriam : Robert Crappé

Redactie Bos en Beverveld

71


Gesneuvelde lotelingen uit Oedelem in de Napoleonistische oorlogen

Ryserhove Alfons

73


De onderduiker Karel Mattheeuws

Lauwers Wilfried

77


Twee oude foto's van de vaart te Beernem

Ryserhove Alfons

81


Het dagboek van Irma Van Rie te Beernem 1914-1918 eerste deel

Brandt Cyriel

84


Blinde MIel

Ryserhove Alfons

110


Onze herbergen in 1779

Van Wonterghem Etienne

117


Rondom Guido Gezelle en zijn familie

Ryserhove Alfons

130


Dankprocessie te Sint-Joris

Lauwers Wilfried

161


Gerard De Vusser stoker op Duitse locomotieven

Lauwers Wilfried

164


Beernem helpt de gekwetsten van Waterloo

Ryserhove Alfons

166


Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

167

1992

Het dagboek van Irma Van Rie te Beernem 1914-1918 (2de deel)

Brandt Cyriel

9


Volksdevotie en gebruiken rond aswoensdag

Matthys Edelhart

39


Oedelem zou verzinken in 1693

Ryserhove Alfons

43


De vreselijke geschiedenis van Torre Borre en Fiel Brandt

Ryserhove Alfons

45


Pier Stront. Een onvergetelijke Oedelemse dorpsfiguur

Matthys Edelhart

52


Uitestelde lotelingen te Beernem in 1833

Ryserhove Alfons

60


De Pstoors van Sint-Lambertus te Oedelem

Ryserhove Alfons

61


Accijnzen op het bier rond 1870

Verstraete Daniel

62


Openbare verpachtingen van goederen der kerkfabeie St. Amandus te Beernem in 1922

Ryserhove Alfons

81


Geschiedkundige schets van het klooster van Sarepta in Biervliet en Moerkerke

Raes Jozef

90


Vliegende bommen (V1) op Beernem

Ryserhove Alfons

98


Dit gebeurde in 1896

Matthys Edelhart

106


Bij aldien Beernem gespaard blijft

Ryserhove Alfons

112


De kiezerslijst van Beernem en St. Joris in 1813

Ryserhove Alfons

121


Toneelgeschiedenis te Beernem

Vandeweghe Valère

128


Plaatsnamen te Sint-Joris (vervolg)

Ryserhove Alfons

140


Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

159

1993

Kerk van de Maand : De Sint-Lambertuskerk te Oedelem

Tramaseur Guido

9


Het dagboek van Irma Van Rie te Beernem 1914-1918 (3de deel)

Brandt Cyriel

41


De brandweer te Beernem

Slos Etienne

77


21 mei 1940: Lairke Waesberghes 'langste dag'

Matthys Edelhart

81


Naer Sinte Jacob in Galicieën (1ste deel)

Van Wonterghem Etienne

87


Folklore en volksleven rond Ammerheiligen

Matthys Edelhart

107


De familie de Madrid en haar bezittingen

Ryserhove Alfons

115


Een levende dode te Beernem

Brandt Cyriel

133


Oedelem en 'de gazette van Brugge'

Matthys Edelhart

157


Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

159

1994

Stamboom van de familie de Vrière

Ryserhove Alfons

9


Heemkundige wandelingen te Oedelem (deel V)

Zutterman Henri

47


De Oorlogsduif

Lauwers Wilfried

99


Marietje zonder armen. En het Burkels jachtdrama van september 1887

%atthys Edelhart

105


Het dagboek van Irma Van Rie te Beernem 1914-1918 (slot)

Brandt Cyriel

119


Vier Duitse mitrailleurs zorgden voor een ravage te Burkel

Matthys Edelhart

146


West-Vlaanderen hielp door rampen getroffen daklozen

Mathys Edelhart

170


De lattenkliever van Sint-Joris

Lauwers Wilfried

172


50 jaar geleden : De overgave van de Duitsers op het kasteel Bulskamp te Beernem

Matthys Edelhart

182


Plaatsnamen te Sint-Joris (vervolg)

Ryserhove Alfons

189


Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

191

1995

55 jaar geleden: Oedelemnaar komt om in Willemstad

Matthys Edelhart

9


Naer Sinte Jacob in Galiiciën (tweede deel)

Van Wonterghem

23


De manslag op Joos Claeys

Debbaut Ronny

43


Baljuw Pieter Claeys in opspraak

Debbaut Ronny

48


De Beerhuizen te Sint-Joris-ten Distel

Lauwers Wilfried

52


Op 28 november 1873 te Oedelem: Feestelijke verwelkoming van Notaris Jules Govaert

Matthys Edelhart

57


Op 12 augustus 1914 sneuvelden de eerste Oedelemnaars

Matthys Edelhart

61


Ruim 80 jaar geleden.. Feestelijke inhuldiging van Pastoor Lowyck

Matthys Edelhart

67


Slachtoffers van het Ardenne-offensief

Lauwers Wilfried

69


Al de kanten van Oedelem-berg

Matthys Edelhart

72


Nog de 5de heemkundige wandeling te Oedelem (erratum)

Zutterman Herni

91


Marietjes kruidenierswinkeltje na 75 jaar gesloten

Deguffroy Geert

92


Over hekserij in en rond het Drongengoed

Blondia Eric

97


Plaatsnamen te Sint-Joris (vervolg)

Ryserhove Alfons

107


Jaarwerking

Van Wonterghem Etienne

143

1996

Anecdoten en herinneringen aan Camiel Cloet

Edelhart Matthys

9


De volkstellingen van het jaar IV - deel I- : Sint-Joris ten distel

Van Wonterghem Etienne

28


Emiel Ketels brieven

Brandy Cyriel

47


Een eerherstel voor "Mijnheere Jan van Ruymbeke"

Zutterman Henri

61


Over een "oude" veldwachter

Brandt Cyriel

64


Een waardevol stuk in 1907

Brandt Cyriel

68


Naer sinte Jacobs in Galliciën (derde deel en slot)

Van Wibterghem Etienne

70


Het industireel-archeologisch erfgoed van Beernem, Oedelem en Sint-Joris-ten Distel

Bonamie Dries

105


Beslissingen"des Provincieraeds" anno 1861

Matthys Edelhart

143


Over schutters en schietingen in Oedelem

Matthys Edelhart

150


Jaarwekring

Van Wonterergehem Etienne

174

1997

Honderd  jaar geleden werd kunstschilder Julien Creytens geboren

Matthys Edelhart

9


Amaat Dumon, professor, doctor, ingenieur

Zutterman Henri

32


De Louisabrug te Beernem

Brandt Cyriel

66


Uit het notaboek van Pstoor Symoens te Sint-Joris

Lauwers Wilfried

99


Henri Demey uit Sijsele. Gesneuveld en toch levend terug

Matthys Edelhart

104


De familie Hudders

Debbaut Ronny

121


In 1946 werd te Oedelem Preetjes molen afgebroken

Matthys Edelhart

134


Fanfaren-maatschappij Sinte Cecilia te Beernem

Van Rie Charles

149


Sint-Joris vroeger

Matthys Edelhart

196


De volkstelling van het jaar IV -Deel 2 Beernem

Van Wonterghem Etienne

212


Twee foto's met geschiedenis

Brandt Cyriel

245


Over schutters en schietingen

Matthys Edelhart

253


Bijna 70 jaar broodbakken in de Bloemendalestraat 127 te Beernem

Landuyt Jacques

260


Waarheid of aprilgrap in 1788 te Oedelem

Matthys Edelhart

267


In memoriam Lic. Historicus Daniel Verstraete

Zutterman Henri

268

1998

Over het beerschip, de Beurte en het poerschip

Matthys Edelhart

9


De familie Hudders (2de deel)

Debbaut Ronny

37


Een coöperatieve melkerij te Beernem

Van Slambrouck

67


Uit het foto-archief 'Oud Oedelem' (deel 1)

Zutterman Henri

83


Op 25 maart 1904 : de familie Ballegeer-Bernaerts van 't Oostveld naar Canada

Beernaerst Willy

119


De familie Pante en hun paardenmolen, een stukje Beernem

Brandt Cyriel

127


Brood van Bruyntjes

Matthys Edelhart

150


In Memoriam Alfons Ryserhove

Van Wonterghem Etienne

168

1999

Herinneringen aan De Drie Klokken

Matthys Edelhart

9


Eerste en laatste folklorefeesten te Oedelem

Zutterman Henri

31


De oorlog in 't Zwarte Veld

Beernaerts Willy

55


De families Depickere en De Pecker, timmerlui in Oedelem en Kortemark en mechaniekers in St.-Joris

Lauwers Wilfried

73


De geitensyndicaten van Beernem en Oedelem

Matthys Edelhart

99


Sporend van Bloemendale naar Beernem

Van Wonterghem Etienne

117


Op en rond de markt. Uit het foto-archief 'Oud Oedelem' (deel 2)

Zutterman Henri

135


De familie Hudders - deel III

Debbaut Ronny

163


Maria en Magdalena in de 'Levenstop 100'

Matthys Edelhart

185


De volkstelling van het jaar IV - deel 3 - Oedelem

Van Wonterghem Etienne

203


Verongelukte kindertjes

Debbaut Ronny

253

2000

Honderd jaar geleden werd Marcel Matthijs geboren

Bonneure Fernand

9


'Felix de Basse', de gareelmaker uit 't Oedelems stratje

Matthys Edelhart

25


Katholieke gilden en de politiek omtrent 1990 te Beernem

Vanrie Charles

41


'Tjosse' uit Sint-Joris

Matthys Edelhart

127


Een leven voor de jongeren

Beernaerts Willy

137


Uit het verslagboek van de Kerkfabriek Sint-Lambertus

Matthys Edelhart

147


't Vergeten graf aan 't Aanwijs

Matthys Edelhart

173


Uit het fotoarchief 'Oud Oedelem' deel 3

Zutterman Henri

195


De visserij in de Brugse Zuidleie

Debbaut Ronny

219


Herinneringen...De ontploffing van Oedelem Berg

Matthys Edelhart

229


Jan Bariseele, de vechtende koster van Beernem

Debbaut Ronny

235


De kapelmeesters van OLV-kapel in de kerk van Beernem

Debbaut Ronny

237

2001

Van carnavalstoet tot berenstoet

Coucke Erik

7


De door van Miel Beel

Matthys Edelhart

95


De dorpskern van Oedelem anno 1705

Debbaut Ronny

121


Roger Lambrecht had in 1948 de 'Grote Ronde' kunnen winnen

Matthys Edelhart

131


Figuren uit het Zwartevelds verleden

Beernaerts Willy

153


Een korte beschrijving van de gemeente Beernem uit 1821

Debbaut Ronny

165


Lang d'Hoogte en de Keunebilk naar Oedelem-berg en Ryckevelde

Matthys Edelhart

173


Grenswijzigingen te Sint-Joris-ten-Distel

Lauwers Wilfried

205

2002

Wij zijn ook achttien geweest

Brandt Cyriel

8


De kerkebrand van 1927 te Oedelem

Matthys Edelhart

61


Kerkdiefstal in Sint-Joris-ten-Distel

Lauwers Wilfried

75


Meester Vincke leerde 't Veld lezen, rekenen en schrijven

Beernaerts Willy

89


Oude schuttersreglementen

Matthys Edelhart

107


Kringen voor de doden

Cheretté Bart

123


Toen 't kermisvaantje wapperd

Matthys Edelehart

135


Baljuw Jan Van Hulle, pachter van de Leiebarmen te St.-Joris (1628-1633)

Debbaut Ronny

169


Nostalgie rond verdwenen dorpszicht

Matthys Edelhart

175


De verminking van Wouter Immeseune

Debbaut Ronny

193

2003

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet...

Matthys Edelhart

11


De negenjarige oorlog (1689-1697)

Debbaut Ronny

103


Oedelem in de tijd van Napoleon  - deel II

Zutterman Henri

151


'Meester' Georges De Gruytere werd 100 jaar

Lauwers Wilfried

189


Nog 'Hulde aan dr. Ir. Amaat Dumon'

Zutterman Herni

201


't Zwarte Veld vroeger en nu

Beernaerts Willy

205


Het verhaal van de 'Rode Rokjes' en hun hangmatten

Assez Jacques

225


In Memoriam Etienne Slos


267

2004

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet (deel 2)

Matthys Edelhart

11


Verdwenen en bestaande herbergen en brouwerijen in Sint-Joris

Lauwers Wilfried

175


De onderpastoor van de vroegmis te Beernem (1725)

Debbaut Ronny

199


Omtrent de Oedelemse bevolking tijdens de crisisjaren 1790-1820

Emmery Rien

211


De koninklijke vereniging Werk voor Volkstuinen

Vanrie Charles

223


't Zwarte Veld vroeger en nu

Beernaerts Willy

247

2005

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet (deel 3)

Matthys Edelhart

11


Het erfelijk baljuwschap van Praet

Debbaut Ronny

169


André van Outryve d'Ydewalle, burgemeester van Beernem

Konkcaert Laurent

218


Pieter Boey en de veldkapel op het Beverhoutsveld

Boey J-P en Debbaut Ronny

230


175 jaar België

Lauwers Wilffried

234


Beernemse jongeren in Duitsland tijdens oorlog 40-45

Brandt Cyriel

245

2006

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet (deel 4)

Matthys Edelhart

9


De Beernemse herbergen in 1807

Debbaut Ronny

167


De wijken, merkwaardige gebouwen, bekende personen en herbergen van 't Zwarte Veld

Beernaerts Willy

177


Oud Beernemnaar Marce Rosseel : werkweigeraar en weerstander

Matthys Edelhart

203


Norbert Edgart Fonteyne weer thuis in zijn geboortedorp

Denys Bertrand

240


De Armendis en het vreemdelingenverkeer

Debbaut Ronny

248

2007

Beernem, Oedelem en Sint-Joris bezet (slot)

Matthys Edelhart

6


De kosters te Beernem, Oedelem en Sint-Joris in ancien regime

Debbaut Ronny

162


Belevenissen van Ivo Vandewiele

Matthys Edelhart

207


SS-troepen op het kasteel van Sint-Joris

Lauwers Wilfried

247


Met de wens van 't Jaar

Matthys Edelhart

260


Erratum


264

2008

Herinneringen rond 165 jaar oud klaslokaal te Oedelem

Matthys Edelhart

9


Een gedenkwaardige gebeurtenis te Beernem : autosnelweg in 1937

Matthys Edelhart

47


De memoires van André Beernaerts (1906-2002)

Beernaerts Willy

69


De Oedelemse familie(s) Strooban(d)t

Debbaut Ronny

109


Ko-Noomes glorierijke aftocht

Fonteyne N. E

145


'Vlaamse Canadezen' op bezoek

Brandt Cyriel

160


Een verplichte tewerkgestelde : Gustaaf Vangaever

Lauwers Wilfried

183


50 jaar muziek

Vercruysse Etienne

201


Aanwinsten voor het archief van Bos en Beverveld


279

2009

Vier jaar onder Duitse laars : Aanloop naar WO II

Matthys Edelhart

9


De greffiers en het Gemeentearcheif

Debbaut Ronny

95


De studentenbond van Oedelem (1910-1939)

Beernaerts Willy

169


Ook soldaat geweest

Brandt Cyriel

223


Diefstallen te Sint-Joris door de eeuwen heen

Debbaut Ronny

300


Aanwinsten


303

2010

Chiro Sint-Lambertus vijftig jaar jong

Vercruysse Etienne

9


Vier jaar onder Duitse laars : Deel II

Matthys Edelhart

71


Beschouwingen rond een oud politiereglement in Oedelem

Zutterman Henri

223


Groot-Beernems verhalenbank

Carlos Croene

315


Archeologisch onderzoek in Beernem

Bieke Hillewaert

329


Het kunstatelier Perignem

Lauwers Wilfried

323


De slachtoffers van de Franse brand te Oedelem in 1683

Ronny Debbaut

339

2011

Lattenklieverij te Sint-Joris, Beernem, Knesselare en Maria-Aalter

Lauwers Wilfried

9


Met de stoomtram van Oedelem naar Brugge

Matthys Edelhart

39


Van valse trouwbeloften en ongehuwde moeders in oude tijden

Debbaut Ronny

99


De studentenbond van Oedelem (1910-1939) 2de deel

Beernaerts Willy

111


De 776 dagen van werkweigeraar Gustaaf Claeys

Lauwers Wilfried

149


Ons familieleven in St. Pietersveld en Oedelem van 1933 tot 1945

Vercruysse Etienne

165


Beernems Belgisch Congo van 1939 tot nu

De Rycke Ceciile

219


Smokkelwaar in beslag genomen te Beernem 1782

Debbaut Ronny

300

2012

Vier jaar onder de Duitse laars  : Krijgsgevangenen en Duitse bezetters


9


Geschiedenis van KAJ Beernem : zien, oordelen, handelen

Van Houcke André

143


Binnen de vier jaar ging de Louisabrug twee keer de lucht in

Van Wonterghem -Daveloose-Croene

213


Het inkomen van de pastoors door de eeuwen heen

Debbaut Ronny

231


Congregatie der jongelingen Sint-Olysiuskring Oedelem

Beernaerts Willy

275

2013

Zusters van Maria te Sint-Joris


9


Zusters afkomstig van Beernem, Oedelem en Sint-Joris


19


Zusters begraven te Sint-Joris

Zuster Annie Desmet & Paul Lambrecht

76


De Beernemse chiro rond 1950 - Met de onderpastoor aan de dis

Croene Carlos

81


Een verdwenen Oedelems dorpsgezicht - Pleintje, pomke en putje

Matthys Edelhart

197


Philippus, Albertus Colens - Onder keizerlijke vleugels

De Graeve Michel

237


Het verleden van uit de lucht

Lambrecht Griet -Hillewaert Bieke

277


Archeologisch onderzoek te Haverbilken

Huyghe, Decraemer, Hillewaert

285


August Govaert mag geen burgemeester worden

Debbaut Ronny

293


Krantenknipsels van 100 jaar oud

Matthys Edelhart

307

2014

Uit het fotoalbum van de levende Beekstraat te Oedelem

Zutterman Henri

9


Krantenknipsels van 100 jaar oud 1914

Matthys Edelhart

41


De Duitse Ulanen en Vliegende Maandag

Matthys Edelhart

67


De Schuur, of van vlasloods naar vetselkot, velokot en noodkerk naar De Zande

Van Wonterghem Etienne

83


70 jaar Beernemse Tricotfabriek (1923-1993)

Croene Carlos

109


2015 De Beernemse parochie HMMG bestaat 75 jaar en de parochiekerk  50 jaar

Vandenbruaene Jacques

141


Gevangen pastoors, stoute kosters en stelende soldaten (1622-1648)

Debbaut Ronny

177


Activiteitenverslag van Raakvlak, Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge en Ommeland

Lambrecht Griet, Huyghe Jan, Decraemer Stefan

223


Geschiedenis van de KAJ Beernem (deel 2)

Van Houcke André

239


Zusters va Maria-Pittem (aanvulling)

Zuster Annie Desmet

247


Koninklijke Okra - Sint-Joris

Lauwers Wilfried

249


De zitbank van de eerste burger in de kerk van Sint-Joris (1812)

Debbaut Ronny

261


De veldmolen te Sijsele

dr. Huybreghts Gerrit

265


In Memoriam  Ides Vanhevel

Van Wonterghem Etienne

291


In Memoriam Cyriel Brandt

Van Wonterghem Etienne

291


Errata bij 'De Beernemse Chiro rond 1950 - jaarboek 46 -2013)

Croene Carlos

293

2015

Vier jaar onder de Duitse laars - deel 4 : de periode 1941-1943

Edelhart Matthys

9


Een beenhouwerij na Tweede Wereldoorlog, midden mensen en platteland

Carlos Croene

167


De families Fiesco, Vande Broucke, Zannequin en Vande Wouer - heren van de Walschen te Beernem ca 1610-1750

Ronny Debbaut

271

2016

50 jaar Bos en Beverveld. De eerste 25 jaar

Van Wonterghem Etienne

9


Historische beschrijving van enkele oude sites in Oostveld

De Rycke Cecile

15


De oorlogsherinneringen van  pastoor Jozef Van Ryckeghem

Van Ryckeghem Antoon  - Van Wonterghem Etienne

91


De Ierse Prestons, heren van Sint-Joris (1647-1675)

Ronny Debbaut

137


Oorlog en weerstand - drie dodelijke confrontaties in het Bulskampveld

Coene Carlos - Wildemaluwe Jacques

151


Ergoedzorg 2.0 - Klein begonnen is half gewonnen

Croene Carlos

185


Zeldonk in vogelvluchten

Baute Walderik - Croene Carlos

213


Historiek van 50 jaar  Beverhout Atletiek en Joggingclub vzw

D'haeninck Lucien

237


Een ongewoon Congoverhaal

Guidé Willy

261


In memoriam bestuurslid Lea Tanghe

Matthijs Edelhart

277

2018

Ontroerende erfgoedwerking - overzicht werking 2017-2018


Carlos Croene

11


Vier jaar onder Duitse laars - deel V. Het laatste hongerjaar.

Mathijs Edelhart

25


Tumult in Beernem 1795

Debbaut Ronny

115


Cafecultuur in Oostveld

De Rycke Cecile

121


... Uit historische kranten 1851

Baute Walderik

155


Gravin d'Hespel

Braet Reginald

161


In 1896 plande Oedelem een hospitaal dat er nooit kwam

Matthijs Edelhart

197


Baljuw Claeys en Elisabeth Gunst, een Oedelems schandaalkroniek anno 1733

Debbaut Ronny

209


Goed leven in Vlaanderen, een Hollandse reporter in Beernem 1957

Van Hulle Daniel

214


Vijftig jaar Heemkring Bos en Beverveld. De tweede 25 jaar

Van Wonterghem Etienne

263

De moord op Fred Hudders 1900

Mathijs Edelhart

283

Gedicht

Mathijs Edelhart

2020

Ten geleide

Croene Carlos

7


De vergeten moord van Beernem, het Hulstloo Bosch en de Blaeuwes kasteel

Vanhulle Daniel

9


Liefdadigheidscriterium St. Amandus - de koers in 't Gesticht

Croene Carlos

193


Octaaf Vanhaecke en de Tweede Wereldoorlog

Debruyne Paul

221


Gilline Cloet, een volksgenezeres uit Sint-Joris

Debbaut Ronny

243


Het boerenleven van vroeger

Cobbaert Lieve

257

2021

Ten geleide

Croene Carlos

7


Philippe Lippens, ontdekker dode zeerollen

Croene Carlos

9


Camille Marichal aan het woord in tijdscchriften en toneelstukken

Debruyne Paul

33


Herinneringen van een oudstrijder 40-45

Van Waesberghe Hilaire

91


Beernemse boerenleven en boerenbuiten

Croene Carlos

97


Alfons Brutin, Beernems eerste beroepsrenner

Debbaut Ronny

167


Opgravingen middeleeuwse vondsten Oudeputstraat Oedelem

Van Hoorickx Norbert

197


Vier jaar onder Duitse laars - deel VII

Matthys Edelhart

205


Inhoudstafel


249

2019

Vier jaar onder de Duitse laars - deel VI - Het laatste hongerjaar

Matthijs Edelhart

7


De Beernemse broers Maréchal

Vanhulle Daniel

35


Jan Engelbert Beke, edelman in Sint-Joris

Debbaut Ronny

201


Meidagen 1940 en de oorlogsjaren

Landuyt Jacky

231


Het Land en Tuinbouwinstituut van Oedelem

Van Belleghem André

259


Adolf F. : Het bewogen leven van een Oedelemnaar via de landloperskolonie van Wortel

Vandermoere Valère

277


Winkels in Oostveld

De Rycke Cecile

285


Toneel Wonnebronne is 40

Debruyne Paul

323


40 jaar volkskunst met een draad - Kantklossen bij de Beertjes

Croene Carlos

347


Lattenklieverproject Erfgoeddag 2019

Croene Carlos

355